Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Subsidies en kosten voor uw PGB bezwaar

Er is voor PGB bezwaar- en beroepsprocedures in de meeste gevallen sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er geldt:
 • » vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand afhankelijk van uw inkomen en vermogen
 • » extra korting als de aanvraagprocedure via de juiste kanalen verloopt (wij helpen u hierin)
 • » bijzondere bijstand van de gemeente
 • » volledige kwijtschelding als uw bezwaarschrift gegrond is

Voor de hoogte van de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2021 wordt gekeken naar 2019 als peiljaar voor uw inkomen en vermogen. Voor nadere informatie en concreet inzicht in uw eigen bijdrage, vul het contactformulier in. Voor meer informatie over inkomensgrenzen, raadpleeg onderstaande tabel.

Fiscaal jaarinkomen in 2019: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 26.900 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 152,-
€ 26.901 - € 27.900 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 327,-
€ 27.901 - € 29.200 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 491,-
€ 29.201 - € 32.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 656,-
€ 32.601 - € 38.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 819,-
 
Fiscaal jaarinkomen in 2019: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 20.300 Alleenstaand € 152,-
€ 20.301 - € 21.000 Alleenstaand  € 327,-
€ 21.101 - € 22.200 Alleenstaand  € 491,-
€ 22.201 - € 24.100 Alleenstaand  € 656,-
€ 24.101 - € 28.600 Alleenstaand  € 819,-

In deze vermelde eigen bijdrages hebben we de korting meegenomen die u ontvangt als u met Kaya Advocaten de juiste route bewandeld voor de aanvraag van deze rechtsbijstand.

Deze eigen bijdrage geldt voor:
 • » de telefoongesprekken tussen advocaat en cliënt
 • » het bestuderen van het dossier
 • » het opstellen van een PGB bezwaarschrift
 • » het bijwonen van de hoorzitting

Aan de slag