Disclaimer|Sitemap

Bezwaar tegen PGB indicatie

U zult veel obstakels op uw pad tegenkomen bij de aanvraag van een nieuwe PGB indicatie of bij een herindicatie. Het is raadzaam om veel informatie in te winnen over actualiteiten en trends in de WMO voordat u uw PGB aanvraag of bezwaarschrift indient. Wij adviseren u om de procedure in te gaan met onze PGB advocaat. Kaya Advocatenkantoor kent de wet- en regelgeving omtrent de PGB en kan u begeleiden met uw bezwaar tegen de PGB indicatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Indicatie onderscheid vertroebelt soms tussen intramurale en extramurale zorg. Er zijn allerlei tussenvormen mogelijk in de vorm van part-time behandelingen en dagbestedingen. Deze tussenvorm biedt een alternatieve kans om een PGB indicatie of herindicatie te ontvangen. Overleg met de PGB advocaat hoe u uw kansen op PGB kunt verhogen.

 
 
 
 
 
 
© 2013. All rights reserved.