Disclaimer|Sitemap

Bezwaar tegen PGB indicatie

U zult veel obstakels op uw pad tegenkomen bij de aanvraag van een nieuwe PGB indicatie of bij een herindicatie. Het is raadzaam om veel informatie in te winnen met betrekking tot veranderingen in de WMO voordat u uw PGB aanvraag of bezwaarschrift indient. Wij adviseren u om de procedure in te gaan met onze PGB advocaat. Kaya Advocatenkantoor kent de wet- en regelgeving omtrent de PGB en kan u begeleiden met uw bezwaar tegen de PGB indicatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
Er is sprake van drie verschillende zorgloketten:
  • » PGB indicatie voor intensieve zorg verstrekt door CIZ vanuit de WLZ Wet Langdurige Zorg
  • » PGB indicatie verstrekt door uw Zorgverzekeraar voor verzorging en wijkverpleging
  • » PGB voor hulpmiddelen verstrekt door de gemeente (WMO loket)

Maak eens een vrijblijvende afspraak met de PGB advocaat. Wij kennen de weg in het PGB landschap.

 
 
 
 
 
 
© 2013. All rights reserved.